Praktijk Fysiotherapie Resink

Klik hiebhhhhhhr om de ondertitel te bewerken

Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie DTF

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig, wanneer u klachten aan het houdings- en bewegings-apparaat (uw lichaam dus) heeft.

Rechtstreeks een afspraak maken met de fysiotherapeut/ manueeltherapeut is nu mogelijk zonder tussenkomst of verwijzing van de (huis)arts.

U kunt rechtstreeks een consult/afspraak aanvragen bij uw fysiotherapeut.

Tijdens dit consult wordt bepaald of er een indicatie is voor fysio- en/of manuele therapie. Dit betekent dat de therapeut via gerichte vragen kan bepalen of uw klacht daadwerkelijk behandeld kan worden door hem of haar, of dat er nader overleg met de (huis)arts nodig is, of dat een verwijzing naar een medisch specialist nodig is.


Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister.

Henk Resink ,Ft,Mt, is dan ook aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie alsmede het NVMT en staat geregistreerd in het kwaliteits register.Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut  u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.


De Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Resink is dan ook voor het behoud van uw gezondheid en kwaliteit van lichaam, houding en bewegen.

De praktijk bied groepstraining aan ter ondersteuning van het verbeteren van levensstijl en levenskwaliteit.