Praktijk Fysiotherapie Resink

Klik hiebhhhhhhr om de ondertitel te bewerken

Manueletherapie

Manuele therapie

De manueel therapeut is een specialist op het gebied van diagnostiek bij een behandeling van stoornissen van het bewegingsapparaat.

De manuele therapie wordt binnen deze praktijk voor fysiotherapie- en manuele therapie Resink verzorgd door de Manueel therapeut Henk Resink, volgens het Maitland-Concept. Dit is een nationaal en internationaal erkende behandelmethode en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg uw eigen verzekering bij twijfel.

Wat is een manueel therapeut?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar.

Het is dus een fysiotherapeut met een verbijzondering manuele therapie.

De manueel therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is als beroepsinhoudelijke vereniging aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


Wanneer naar de manuele therapeut?

Als men een gewricht slecht kan bewegen of daar pijn bij ondervindt, kan de manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar. Gewrichten functioneren beter en het bewegen gaat makkelijker.

U kunt voor o.a. de volgende klachten naar een manueel therapeut:

            *          Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen.

            *          Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen.

            *          Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn.

            *          Duizeligheid bij het bewegen van de nek.

            *          Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.

            *          Hoofdpijnklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.

            *          Heupklachten.


Voor wie ?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt, ongeacht de leeftijd.

Onderzoek

In het eerste gesprek zal uw manueel therapeut vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang de klachten bestaan en wat de klachten doen toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.

De manueel therapeut kijkt dus naar het geheel van houding en beweging. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan de therapeut een diagnose stellen.

Samen met u als patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld gaat worden.

De Behandeling

De behandeling die volgt heeft tot doel de functie van de gewrichten te verbeteren en daarmee de houding en het algemeen dagelijks bewegen in huis, op het werk en vrije tijdsbesteding te verbeteren.

De manueel therapeut probeert de verminderde of teveel beweeglijkheid te herstellen en te stabiliseren d.m.v. training.

Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten.

Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties ( ook bekend onder het begrip “kraken”). De gewrichten worden dan sneller bewogen, daarbij kan een knappend geluid optreden.

De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.


Verwijzing en vergoeding

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld.

De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan de geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

Manueel therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekeraars.

Boven de 18 jaar is soms noodzakelijk hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Vraag hier naar bij uw zorgverzekering.