Praktijk Fysiotherapie Resink

Klik hiebhhhhhhr om de ondertitel te bewerken

Tarieven geldig voor 2017


  • per zitting € 31,00
  • screening / dtf consult€ 14,00
  • intake en onderzoek na screening € 44,75
  • intake en onderzoek na verwijzing € 44,75
  • reguliere zitting aan huis € 45,55
  • per zitting manueel therapie € 47,30
  • eenmalig fysiotherapeutisch consult € 54,00